Články se štítkem: Nejnovější

Jak ovlivní deaktivace DSTI bonitu klientů?

Bankovní rada České národní banky na červnovém zasedání ponechala nastavené horní hranice ukazatelů LTV na 80 %, resp. 90 %, a DTI na 8,5, resp. 9,5. Zároveň deaktivovala s účinností od 1. července 2023 nastavení horní hranice úvěrového ukazatele DSTI.

Úvěry / 28. 06. 2023

číst dále

Nemovitostní fondy stále v kurzu, ale…

Ač nemovitostní fondy nepřekonaly v minulém roce inflaci, stále dosahují stabilních výnosů okolo 7 % a v letošním roce by to mohlo být ještě o trochu lepší díky indexaci inflace do nájemních smluv.

Investice / 26. 01. 2023

číst dále

Zastavte ten kolotoč…

Je to zvláštní doba, všechno je zrychlené, turbulentní, nejisté. A my jsme se rozhodli změnit ‚od podlahy‘ celý core systém a zkomplikovat si život. Proč? Proč ne? Čas nepočká...,“ Říká v rozhovoru Mojmír Kramný, jednatel a ředitel společnosti holver.

fintech / 20. 12. 2022

číst dále

Vítěz nad inflací aneb vítěz jedné bitvy, ale nikoliv celé války…

Vrchol pádivé inflace (dvou až tříciferná inflace) se přiblížil, v některých ekonomikách včetně ČR je již možná těsně za vrcholem. Nikdo nepředpovídá rychlý návrat na předválečné hodnoty, které se pohybovaly okolo 2 % ročně. Zvýšená inflace tak s námi ještě nějaký čas zůstane a tím pádem budou naše úspory i nadále trpět.

Investice / 02. 12. 2022

číst dále

V holveru mají technologie zelenou! Životní pojištění se omezí na zásadní rizika

S Danielem Bechným, specialistou podpory pojištění společnosti holver, jsme si povídali nejen o tom, jak se firmě daří v současné době, ale také o aktuální situaci na pojistném trhu a především o trendech v oblasti životního pojištění. Zeptali jsme se i na další osud investičního životního pojištění a na jeho prognózu dalšího vývoje pojistného trhu v segmentu životka.

Pojištění / 09. 11. 2022

číst dále

Rok velkých změn

O aktuální situaci na trhu úvěrů jsme si povídali s Martinou Štichauerovou, produktovou specialistkou pro segment úvěrů a stavebního spoření společnosti holver. Podle ní je práce poradce při řešení rizik souvisejících s hypotečním a realitním trhem nezastupitelná. Současná doba však přináší i řadu příležitostí – a holver tak čeká rok velkých změn. Připravuje mnoho nových projektů, na které v loňském rekordním roce nebyl prostor.

fintech Úvěry / 29. 06. 2022

číst dále
mojmír kramný

Je potřeba rozvíjet digitální mindset, ne pouze vytvářet nové nástroje

Robustní CRM systém, srovnávače „na všechno“ a paperless proces je dnes samozřejmostí a nezbytností. Cena a energie tomu věnovaná však může přijít nadarmo, chybí-li edukace, dovednosti a digitální mindset.

fintech / 28. 03. 2022

číst dále
digi fórum

Digi fórum: výstup z panelové diskuse na Colors of Finance

Na témata od digitalizace a fintech přes profesionalizaci finančních profesionálů až po kryptoměny a vliv umělé inteligence ve financích diskutovali a přednášeli ti nejpovolanější z nejpovolanějších na Colors of Finance 2021. Společnost holver u toho nechyběla, její ředitel Mojmír Kramný byl pozván do panelové diskuse na téma Digi fórum. Jak vnímá digitalizaci a další vývoj na poradenském trhu?

fintech holver active / 19. 10. 2021

číst dále

(video)novinky z holveru

Chceme vám formou videa předat pár informací o tom, co se u nás první půl rok událo, co se změnilo a co jsme třeba i vylepšili.

 / 03. 08. 2021

číst dále
notebook

Poradci po pandemii, co jim covid dal a vzal

Po více než roce proběhlo setkání společností poradenského trhu. Diskutovalo se nejen o změnách způsobených pandemií covidu ale především o plánech do budoucna, o digitalizace, změnách v chování klientů i o legislativních výzvách. Jaké byly odpovědi Mojmíra Kramného, ředitele holveru?

Investice / 22. 07. 2021

číst dále
mrakodrapy

Inflace – tichý, ale o to zákeřnější ničitel našich úspor

Bez ohledu na aktuální prognózy zvýšené inflace v blízké budoucnosti, inflace umí „úřadovat“ i v dobách relativně klidných. Zvláště pak dokáže napáchat nezanedbatelné škody českému konzervativnímu střadateli.

Investice / 21. 07. 2021

číst dále
mojmir kramny

Role poradce bude více vztahová, zaměřená na kvalitní poradenství v klíčových segmentech

Z hlediska poradenského trhu jsou technologie na vzestupu, nicméně pořád na začátku, říká v rozhovoru Mojmír Kramný, ředitel a jednatel společnosti holver. Vše se bude v dalších letech podle něj postupně vyvíjet a neustále gradovat. Přijdou nové, technologické firmy. Role poradce tak bude v budoucnosti v důsledku toho více vztahová, zaměřená na kvalitní poradenství v klíčových segmentech. U složitějších produktů a bonitní klientely bude hrát poradce roli konzultanta za odměnu placenou klientem, u jednoduchých pak affiliate roli.

fintech / 14. 06. 2021

číst dále
daniel bechny

Daniel Bechný: připravili jsme produktové řešení pro poradce v oblasti pojištění kybernetických rizik

Nebezpečí škod v důsledku škodlivého softwaru v počítačích a zařízeních evidentně roste. Útoky hackerů, ať už jsou náhodné, nebo cílené, jsou na denním pořádku a opravdu nikdo si nemůže být jistý, že je ochráněn. Trendy a procesy na poli cyber pojištění sleduje Daniel Bechný, podpora holveru pro pojištění – podnikatelé (daniel.bechny@holver.cz, 777 623 499), a tak holver připravil pro své poradce produktové řešení pro pojištění kybernetických rizik. Není všechno černobílé, a proto i u tohoto produktu můžeme narazit na zamítavá stanoviska, požadavek na dodatečné informace nebo taky prostor pro vyjednání nabídky.

Pojištění / 07. 06. 2021

číst dále
peníze

Rozšiřujeme produktové portfolio o investiční platformu EDWARD!

S novou platformou EDWARD pomocí pár kliků zprostředkujete investice každému vašemu klientovi. Investování a zprostředkování investic již snad nebude jednodušší. Začínáme na konci června, máte se na co těšit!

Investice / 02. 06. 2021

číst dále
tablet zámek

Ransomware a možnosti pojištění

Nebezpečí vlastních škod v důsledku škodlivého softwaru v naších počítačích a zařízeních evidentně roste. Útoky hackerů, ať už jsou náhodné, nebo cílené, jsou na denním pořádku a ani vaše firma toho není uchráněna. Že se útok nezdařil zjistíte až tak, že se zeptáte vašeho správce IT sítě nebo firmy, která vám poskytuje IT služby formou pronájmu. Pro ně se reporting o útocích stává denním chlebem.

Pojištění / 28. 05. 2021

číst dále
dům na kostkách

Myslete na správná nastavení rizik u svého majetkového pojištění

Pro mnohé z nás je dům či byt, domácnost symbolem klidného zázemí, místa, kam se rádi vracíme a v těžších dnech hledáme útočiště. Aby náš domov plnil své funkce, investujeme do jeho zvelebování, oprav, údržby a modernizace.

Pojištění / 05. 05. 2021

číst dále
zápisky

Pojištění odpovědnosti za škodu jde nahoru

Jako poradci, distributoři pojištění, makléři, zástupci pojišťoven, zprostředkovatelé (význam a podstata naší práce je stále stejná) jsme povinni na základě zájmu zákazníka vysvětlit podstatu pojištění odpovědnosti za škody či způsobenou újmu a zprostředkovat odpovídající produkt společně s doporučením pro jeho správnou volbu. Význam tohoto druhu pojištění stále roste a má to své důvody.

Pojištění / 20. 04. 2021

číst dále
turbína

Zelená energie přináší slibné investiční příležitosti

Podíl obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii roste. Tento růst lze přičítat nejen politice EU podporující zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a odklon od fosilních paliv, která jde ruku v ruce s naplňováním závazků dohody Green Deal, ale i zvyšující se odpovědností k životnímu prostředí ze strany producentů a spotřebitelů.

Investice / 09. 04. 2021

číst dále
holver den

holver den s úvěry se zaměří na spotřebitelské úvěry. Registrace na webinář spuštěna.

Získejte v krátkém čase co největší přehled o produktech na poli úvěrů. Dubnový holver den úvěry se otevírá externím poradcům. Proběhne 22. 4. v čase 9-11 hodin a věnovat se bude tématu "spotřebitelské úvěry". Registrace je spuštěna.

Úvěry / 08. 04. 2021

číst dále
gdpr

Covid-19 poradce omezuje ve složení potřebných zkoušek. Řešením jsou dnes on-line zkoušky.

Povinnost složení zkoušek odbornosti pro oblast distribuce pojištění byla odložena do 31.5. 2021. Dnešní doba nedává výhled ke konání hromadných certifikací. Současný stupeň protiepidemických opatření vlády umožňuje konání zkoušek odbornosti pouze v počtu jednoho zkoušejícího a devíti zájemců o certifikaci. To výrazně omezuje možnosti přezkoušení zájemců.

Pojištění / 10. 02. 2021

číst dále
prasátko

holver rozšiřuje portfolio služeb svých poradců, obnovuje spolupráci s pojišťovnou DAS

Produkty pojištění právní ochrany pro občany a podnikatele od pojišťovny DAS se objeví v nabídce holveru. Právní ochrana je produkt, kterým finanční profesionálové mohou zabezpečit svým klientům právní poradenství a platby za advokáta, soudní řízení, zpracování znaleckých posudků či služby tlumočníka v různých oblastech běžného i pracovního života.

Pojištění / 14. 01. 2021

číst dále
sejf

Zkracujeme vám cestu do banky

Rok 2020 byl pro holver velmi progresivní v oblasti digitalizace a on-line nástrojů. Úspěšně jsme završili projekt digitalizace a podpisu povinných dokumentů, a nyní pokračujeme v segmentu úvěrů, pilotním projektem elektronické žádosti do Hypoteční banky.

Úvěry / 16. 12. 2020

číst dále
starší články