dům na kostkách

Myslete na správná nastavení rizik u svého majetkového pojištění

Pro mnohé z nás je dům či byt, domácnost symbolem klidného zázemí, místa, kam se rádi vracíme a v těžších dnech hledáme útočiště. Aby náš domov plnil své funkce, investujeme do jeho zvelebování, oprav, údržby a modernizace.

--- Miroslav Kraus, podpora pro pojištění-retail

Dnes má velká řada občanů sjednán starší produkt, je sice levný, ale již také není v současnosti výhodný a hlavně neodpovídá dnešní hodnotě domu a domácnosti, a hlavně je vystaven  podpojištění.

 

Co to je? Pojistná ochrana je nastavena níže než je hodnota pojištěného majetku, věcí a v případě škody nedostane pojištěný to co má sjednáno, ale o dost méně.

Výběr pojištění závisí na individuálních potřebách a požadavcích majitele. Hlavním kritériem při výběru správného pojistného produktu by měla být správně nastavena finanční ochrana před nepředvídatelnou událost, měl poškozený být schopen koupit stejný dům nebo si stávající opravit do původního stavu, obstarat nové vybavení domácnosti stejné hodnoty.

Stejně tak občan odpovídá i za škody způsobené v běžném občanském životě a 300-500 tis, které má nejčastěji ve své stávající PS mu asi dnes v případě nároku poškozeného nebude pravděpodobně stačit.

 

V dnešní době, kdy čelíme výraznému navýšení cen u nemovitostí, modernizaci a obnově vybavení našich domácností, také máme aktivní trávení volného času je nejvhodnější doba k revizi své pojistné smlouvy.

 

Pojišťovny na tento trend reagují a vylepšují své pojistné produkty, navyšují  limity pojistné ochrany, přidávají nové druhy pojistné ochrany,  odstraňují výluky, nabízí jiné volby spoluúčasti, rozšiřují asistenční služby a mnoho jiného.

 

Nejnověji se k tomuto kroku přidala KOOPERATIVA, která k 1.5.2021 modernizovala své produkty pojištění občanského majetku a odpovědnosti.

 

Co nového může Kooperativa  klientům nabídnout?

 

Plošné vylepšení

 • podpora IoT produktů (tzv. Internet věcí – pohybové, kouřové či vodní senzory detekující vznik pojistné události) – nová eliminace spoluúčasti
 • výrazné navýšení většiny limitů plnění
 • posílení pojistné ochrany u varianty KOMFORT
 • změny a nová varianta spoluúčasti
 • zmírnění potřebného stupně zabezpečení

 

Vylepšené asistenční služby

 • cykloasistence ZDARMA ve variantě KOMFORT (i pro stávající klienty)
 • rozšíření asistence u řemeslných prací o: pokrývače, kominíka a deratizátora
 • navýšené limity plnění pro variantu PRIMA

 

Novinky v pojištění nemovitostí

 • škoda při stavebně-montážních pracích do 100 000 Kč (varianta KOMFORT)
 • navýšení vybraných limitů plnění na 300 000 Kč (varianta KOMFORT)
 • vedlejší objekty automaticky do limitu 5 % z pojistné částky nemovitosti
 • snížení pojistného u hlavních nemovitostí s hodnotou nad 10 mil. Kč (automatická sleva 15 – 25 %)

 

Novinky v pojištění domácnosti

 • plnění v nových cenách pro movité věci vlastní i cizí, bez amortizace
 • pojištěny jsou i stavební součásti vně bytu, které účelově slouží k úžívání
 • věci zvláštní hodnoty nově řadíme cennost

 

Občanská odpovědnost, Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

 • Možnost sjednání limitu plnění až 30 mil. Kč.
 • hrazena spoluúčast HAV motorového vozidla pronajatého od podnikatelského subjektu
 • ochrana i na další nemovitosti pojištěného a jeho členy domácnosti, které nejsou vymezeny v PS

 

 

Štítky

Nejnovější

Související články

zápisky

Pojištění odpovědnosti za škodu jde nahoru

Pojištění / 20. 04. 2021

holver den

holver den s pojištěním se zaměří na úrazy. Registrace na webinář je spuštěna.

Pojištění / 08. 04. 2021

Plány na rok 2023 v pojistkách, co se chystá?

Pojištění / 15. 12. 2022