daniel bechny

Daniel Bechný: připravili jsme produktové řešení pro poradce v oblasti pojištění kybernetických rizik

Nebezpečí škod v důsledku škodlivého softwaru v počítačích a zařízeních evidentně roste. Útoky hackerů, ať už jsou náhodné, nebo cílené, jsou na denním pořádku a opravdu nikdo si nemůže být jistý, že je ochráněn. Trendy a procesy na poli cyber pojištění sleduje Daniel Bechný, podpora holveru pro pojištění – podnikatelé (daniel.bechny@holver.cz, 777 623 499), a tak holver připravil pro své poradce produktové řešení pro pojištění kybernetických rizik. Není všechno černobílé, a proto i u tohoto produktu můžeme narazit na zamítavá stanoviska, požadavek na dodatečné informace nebo taky prostor pro vyjednání nabídky.

 

Co pojištění proti kybernetickým rizikům vlastně umožní zaplatit?

 

Pojištění umožní zaplatit výkupné, eliminovat náklady na znovuobnovení provozu, získat zpět podstatnou část ušlého zisku a zajistit prostředky na obnovu reputace nebo krytí nároků třetích stran
z důvodu zneužití dat osobní povahy. Pojištění je důležité a jeho cena odráží kombinaci aktivně-prevenčního přístupu k IT ve firmě, spoluúčasti, limitu plnění, rozsahu pojistného krytí a oboru, ve kterém je firma aktivní.

 

Často není návrh pojišťovny o požadované výši pojistného, ale o tom, zda vůbec pojištění nabídnou. Co rozhoduje?

 

I pojišťovny za posledních 20 let nashromáždily poměrně slušná data, která se týkají incidentů a škod. Vytvořily statistiky, které jim dovolují nabídnout odpovídající pojištění, popř. takové krytí zamítnout.
O tom, zda pojištění nabídnou, rozhoduje způsob řízení kybernetických rizik ve společnosti, existence bezpečnostních auditů, informace o aktivním zabezpečení sítě a koncových bodů, o pravidelné aktualizaci softwarů apod. Zdá se to ve srovnání s pojištěním jiných rizik hodně, takové „minimální“ penzum informací musí však pojišťovna znát a reálně v blízké buducnosti hrozí, že jejich dotazníky a požadavky na informace budou ještě bobtnat.

 

Dokážeš říci, v jakém oboru nebude žadatel o pojištění pravděpodobně úspěšný?

 

Cílový trh pro pojišťovny je jasný: kdokoliv, kdo prokáže proaktivní přístup v řízení kybernetických rizik, disponuje bezpečnostními audity nebo kontrolním systémem s (ne)pravidelnými prověrkami. Vyšší riziko většinou pojišťovna spatřuje u obcí a měst, nemocnic a společností, kde je dodavatelsko-odběratelský vztah řízen systémem just-in-time. Kde pravděpodobně nebude žadatel o pojištění úspěšný? Finančnictví. Banky, pojišťovny, zprostředkovatelé platebních systémů. Nicméně trh se v této oblasti dynamicky vyvíjí a nikdy neříkejme nikdy. Všechno je o penězích a podmínkách.

 

Dane, jaké produktové řešení jsi pro poradce holveru připravil?

 

Pro naše poradce jsme připravili produktové řešení pro pojištění kybernetických rizik. Jedná se o pojištění, které může kompenzovat ztráty spojené jak se ztrátou funkčnosti a bezpečnosti počítačů v důsledku zásahu třetí osoby (hackera), tak i například ztráty v důsledku nároků kvůli úniku osobních a citlivých dat při jejich správě.
Máme k dispozici celý pojistný trh, můžeme s poptávkou oslovit všechny pojišťovny, které tento produkt dokážou nabídnout. V segmentu SME umíme zrealizovat pojištění téměř „na počkání“. Vybrali jsme pojišťovny, jejichž rozsah krytí je nadstandardní, odlišuje je nižší spoluúčast a výše ročního pojistného je adekvátní ročním příjmům klienta. Nalézt takovéto řešení, to je přesně role poradce v této oblasti.

Cílíme na klienty, kteří si uvědomují skutečnost, že bez počítačů se svět neobejde, a jejichž podnikání je založeno právě na shromažďování a správě dat a práce s nimi. A to se všemi riziky, které to přináší. Jmenujme advokáty, právníky obecně, realitní zprostředkovatele, ale klidně i nás, finanční poradce. Samozřejmě nezapomínejme na provozovatele e-shopů, kdy do segmentu online obchodu vstoupilo nově za poslední rok tisíce obchodníků. A mnoho z nich na řešení open-source, které je sice založeno na skvělé práci odborníků nadšenců z celého světa, ale kdo vlastně nese odpovědnost za celý nabízený systém? Na to vám nikdo na „první dobrou“ neodpoví, protože obchodní podmínky stále, bohužel, mnoho uživatelů nečte.

 

Pojďme si shrnout, co pojišťovna vlastně pro nabídku potřebuje.

 

Každá pojišťovna má svůj dotazník. Takový dotazník je ale na rozdíl od jiných dotazníků trochu delší. Jedná se však o nebezpečí, které je u pojišťoven na seznamu dynamicky se vyvíjejících hrozeb a já jsem ještě pořád vděčný za to, že ten dotazník není ještě delší. Např. pro pojištění u MAXIMA pojišťovny stačí pro některé obory zkrácená verze, která je součástí návrhu smlouvy. Dále je třeba předat informaci o požadovaném limitu plnění. Pokud není uveden přímo v dotazníku, je třeba jej uvést do poptávky nebo vyjádřit svůj požadavek podobně.

 

Co získá v nabídce cyber pojištění zájemce?

 

Jednoduše řečeno se jedná o krytí dopadů situace, kdy vám někdo neoprávněně pronikne do vašich počítačů, a tyto buď zablokuje a zastaví nebo jen omezí chod firmy nebo podnikání nebo vám prostě odcizí data a ty prodá nebo záměrně někde zveřejní. Čím dál tím více se profilují škody, kde dojde k zablokování systému a následnému vydírání. Pokud navíc ještě hacker zcizená data prodá nebo někde záměrně zveřejní, jsou z toho nároky na odškodnění ze strany spotřebitelů a navíc pokuta ze strany úřadu. Těch rizik spojených s IT je celá řada a nikdy nevíte, z které strany to přijde.
Předmětem krytí jsou tedy ztráty, škody, náklady, výkupné, odškodnění, pokuty. Pojišťovny je popisují ve svých pojistných podmínkách a smlouvách a my pro naše klienty vybíráme to nejvhodnější.

 

Jak jsi schopen pomoci poradcům, kterým se proces může zdát zdlouhavý a třeba by je odradil?

 

Určitě bude v takových případech nejlepší, když nás budou kontaktovat a najdeme společně nejefektivnější cestu. Někdy to může být online rozhovor ve 3 přímo se zájemcem o pojištění, někdy jen návod, jak postupovat. Pokud by poradce chtěl obchod jen „posunout“ směrem k úspěšné realizaci a necítí se u tohoto druhu pojištění vůbec komfortně, tak doporučuji využití služby kompletního zpracování obchodu u nás na centrále. Potom stačí jen kontakt a informace směrem k potencionálnímu zájemci, že jej oslovíme. My zařídíme vše ostatní až do konce, tedy k podpisu pojistné smlouvy.

 

Daniel Bechný
Podpora pojištění – podnikatelé

daniel.bechny@holver.cz

777 623 499

Štítky

Nejnovější

Související články

Rádce pro poradce: Jak pojistit chalupu, tepelné čerpadlo nebo sekačku na zahradě?

Pojištění / 30. 06. 2022

prasátko

holver rozšiřuje portfolio služeb svých poradců, obnovuje spolupráci s pojišťovnou DAS

Pojištění / 14. 01. 2021

auto

Zelená nebo Bílá?

Pojištění / 27. 05. 2020