turbína

Zelená energie přináší slibné investiční příležitosti

Podíl obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii roste. Tento růst lze přičítat nejen politice EU podporující zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a odklon od fosilních paliv, která jde ruku v ruce s naplňováním závazků dohody Green Deal, ale i zvyšující se odpovědností k životnímu prostředí ze strany producentů a spotřebitelů.

---Dalibor Hampejs, podpora pro investice

Dynamicky rostoucí odvětví výroby energie z OZE

 

Významný nárůst zaznamenává v poslední době právě výroba a spotřeba energie z OZE. V roce 2019 se z větrných a fotovoltaických elektráren vyrobilo 18 % (569 TWh) evropské elektřiny, zatímco z uhlí jen 15 % (469 TWh). Před pěti lety přitom výroba z uhlí dvakrát převyšovala výrobu z větru a ze slunce. V posledních letech dochází navíc ke zvyšování účinnosti a poklesu cen hlavních komponentů, což činí z tohoto technologického oboru zajímavou příležitost, která přestává být závislá na veřejné podpoře a stává se standardním konzervativním investičním oborem.

Investice s vyšším smyslem

 

Zelená energie přináší slibné investiční příležitosti. Ekologické dluhopisy obecně jsou skvělou příležitostí, jak zúročit své úspory a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Z přírody si bereme více, než je schopna produkovat a obnovovat. Ještě do sedmdesátých let nám planeta poskytovala více, než jsme potřebovali. Poté naše globální spotřeba začala růst takovým tempem, že aktuálně lidstvo spotřebovává více zdrojů, než kolik je planeta během roku schopna obnovit. Žijeme na ekologický dluh a „okrádáme“ další generace. Větrné elektrárny šetří nejen spotřebu uhlí, ale snižují také množství CO2 vypouštěného do ovzduší.

 

Fondové řešení s vazbou na větrné elektrárny

 

Kromě výše uvedených dluhopisů existuje možnost profitovat na zelené energii i prostřednictvím fondů. Většinou však nejde o přímou vazbu na větrníky, ale na mix zelených energií. Hledejte pod názvy Sustainable, Green či Renewable Energy. Asi nejsilnější vazbu na zelenou energetiku nabízí dva české fondy kvalifikovaných investorů, a to Nova Green Energy od investiční společnosti Redside, který se zabývá více solární energií a energií z biomasy, a fond Watt & Yield od Portivy, který právě větrné elektrárny doplňuje o solární energii a zelené nemovitosti.

 

 

Štítky

Nejnovější

Související články

peníze

Realita s realitními fondy

Investice / 24. 08. 2020

zlato

Nově nákup zlata také přes IBIS IN GOLD

Investice / 02. 12. 2020

kalkulace

Fondy kvalifikovaných investorů – dobrá volba pro portfolia bonitních investorů

Investice / 23. 04. 2021