Rádce pro poradce: Jak pojistit chalupu, tepelné čerpadlo nebo sekačku na zahradě?

Mnoho pojišťoven reaguje na aktuální dobové trendy a nabízí alternativní možnosti neživotního pojištění. Tyto informace nenajdete na první dobrou, je třeba důkladně prostudovat detaily nabízeného produktu, případně prozkoumat další možnosti připojištění. Získejte přehled díky našemu rádci a navrhněte klientovi pojistnou smlouvu tak, aby byl skutečně chráněn a vyhovovala jeho specifickým požadavkům. Jaké netradiční produkty pojišťovny nabízejí?

--- Daniel Bechný, podpora pro pojištění, holver

Společnost holver zorganizovala další holver den – webinář o neživotním pojištění, který přinesl mnoho nových informací, zejména pro ty, kteří dlouhodobě preferují jen vybraný okruh pojišťoven. Níže naleznete krátké shrnutí o možnostech alternativních produktů.

 

Webinář se soustředil na aktuální trendy doby, ne na princip pojištění a jeho podstatu. Takže níže nehledejte informaci o tom, jak vzniká pojištění a co lze pojistit, ale spíše upozornění na výjimky, které dnes staví některé produkty do popředí a umožňují najít nestandardní řešení pro specifické požadavky doby.

 

Jak bohatne společnost, pořizují si zákazníci nemovitosti jako ochranu před inflací, jako místo pro rekreaci, jako sezónní bydlení apod. Obecně se ví, že produkty určené pro pojištění trvale obydlených staveb a domácností jsou na rozdíl od rekreačních staveb/domácností plnohodnotné, s důrazem na všechna pojistitelná nebezpečí. Takže informace je o tom, že již od 180 dní bydlení v nemovitosti můžeme pojistit i chatu nebo jiný druh stavby určený k rekreaci, produktem pro pojištění rodinných domů. Na webináři tuto možnost deklarovali Allianz, Direct a Generali Česká. Ostatní umožňují využití produktu pro pojištění rodinného domu až od 9 měsíců trvalého pobytu.

 

S tím souvisí i informace ze strany pojišťoven Slavia, Direct a Uniqa, že je zajímá skutečný druh užití stavby, nikoliv, co je uvedeno v katastru nemovitostí. Tzn. lze pojistit i stodolu na parcelním čísle, pokud je přestavěná na bydlení. Ale pozor – vždy tam musí být platné a příslušné povolení k užívání ze strany stavebního úřadu, takže tomu se zákazník nevyhne.

 

U jediné Komerční pojišťovny je pojistná částka pro pojištění stavby v pojistné smlouvě neuváděná, a tedy nebezpečí podpojištění leží na pojišťovně; u ostatních pojišťoven je pojistná částka vždy uvedená v pojistné smlouvě a záleží na zákazníkovi, zda má nastavenou pojistnou částku správně nebo využije automatické indexace – například Kooperativa, ČPP nebo Allianz – popřípadě doporučení ze strany pojišťovny na „bezpečnou“ pojistnou částku (štít), jak to dělá Pillow. Při stanovení pojistné částky rozhodně není možné zapomenout na fakt, že totální škoda na bytové jednotce může být hrazena v tržní ceně (náklady na zakoupení nového bytu). Taková částka se od stavebních nákladů značně liší a je vhodné na tento fakt zákazníka upozornit. Může být i o 100% vyšší.

 

Od pojistné částky hlavní stavby se odvíjí i automatický limit pro vedlejší stavby (pokud existuje) na příslušném pozemku, který tvoří funkční celek. Hodnota všech technických vybavení budov (trendem je tepelné čerpadlo, FVE apod.) je téměř u pojišťoven pro hlavní stavbu automaticky zahrnuta v pojistné částce, z pohledu živelních nebezpečí je tedy pojištění zajištěno. U vedlejších staveb je potřeba si nastavení PČ pohlídat, stejně jako, zda obsahuje již zmiňované elektrotechnické zabezpečení budov. Věci na zahradě jako zahradní nábytek, zahradní sekačky a další nás zajímaly také. Všechny pojišťovny umí nabídnout limit pro věci na zahradě, výčet, co do nich spadá, je obdobný. Taxativně v prezentacích zmínily robotickou sekačku pojišťovny Komerční, Allianz a Pillow. Živelní nebezpečí jsou na zahradě kryta (např. ale atmosférické srážky a některé jiné ne, logicky), riziko odcizení nabízí jen vybrané pojišťovny a je podmíněno existencí zařízení s PIN kódem a někdy též alarmem, a navíc souvislé a pevné oplocení, a to do výše alespoň 120 cm (Direct) nebo 140 cm (Kooperativa, Pillow, Generali Česká). Jo, a nezapomeňte zamknout branku a zavolat PČR. Rovněž připomínám, že důkazní břemeno je na straně pojištěného, takže fotky zařízení, respektive drahého zahradního nábytku před pojistnou událostí určitě pomohou.

 

Technická porucha coby synonymum pro allriskové pojištění elektrotechnicky a elektroniky v domácnosti je součástí nabídky více pojišťoven, liší se v názvech, limitech plnění a stáří věcí, které je pojišťovna ochotna ještě hradit. ČSOB pojišťovna se nebojí ani mobilních telefonů, tabletů a podobné elektroniky, a to až s limitem 100,000 Kč a do stáří 5 let (domácnost) anebo 10 let (pokud je elektrotechnika součástí stavby). Bezlimitně ještě umí nabídnout allriskové pojištění elektrotechnických prvků a strojních zařízení na stavbách například Direct a Komerční pojišťovna. Ostatní pojišťovny nabídnou rovněž svou verzi připojištění.

 

Článek neslouží k exaktnímu srovnání všech myslitelných parametrů. Po přečtení článku jste snad získali jako poradci inspiraci pro detailnější nastudování alternativního(-ních) produktu(-ů) a zároveň víte, kde existuje alternativa pro pojištění specifických nebezpečí. U retailového pojištění majetku existuje pořád možnost oslovit „úpis“ a dohodnout s pojišťovnou nestandardní řešení za nestandardních podmínek. Doporučení na závěr: když uděláte nabídku v našem sjednávači, sledujte detaily produktu (otazníky nebo proklik na detail produktu). Pokud není něco přesné, vezměte do ruky pojistné podmínky.

 

Tady se dozvíte nejvíce. Pokud jsem v článku nezmínil některou pojišťovnu, neznamená to, že je špatná. Jen nejsou informace tak jednoznačné anebo se do webináře nedostaly.

 

V dalším článku si zevrubně srovnáme odpovědnost za škody a možnosti jednotlivých pojišťoven.

Štítky

Nejčtenější

Související články

odškrtnutí

Parlament, Senát a prezident pomohli pojistnému trhu. Termín zkoušek pro pojištění se posouvá.

Pojištění / 14. 12. 2020

closed

Lze pojistit přerušení nebo omezení provozu v důsledku pandemie nebo úředního zákazu?

Pojištění / 29. 05. 2020

oči

Chránit data je novou výzvou pro všechny

Pojištění / 14. 08. 2020