Plány na rok 2023 v pojistkách, co se chystá?

V roce 2023 budeme žít pojištěním. Zase. Neodpočineme si, turbulentní doba bude pokračovat a předpokládám, že budeme opět vystaveni novým impulsům.

--- Daniel Bechný, podpora pro pojištění, holver

Co zůstane „trendy“ je určitě aktualizace pojistných parametrů na straně pojištění majetku a odpovědnosti za škody. Poznatky z reálného života budou i nadále přinášet nové a nové situace jako neočekávané výsledky soudních sporů v oblasti odpovědnosti za škody. Dále také stoupající počet bytů určených k pronájmu a z toho plynoucí rizika všemi směry. Při cestování si budeme půjčovat auta v zahraničí nebo si sebou povezeme naše drahá jízdní kola na nosiči auta. Vše vyvolává nové otázky nejen pro poradce – jak to vše dobře pojistit za pojistné, které ještě dává smysl? Bude větší tlak na spoluúčast zákazníků nebo-li klientů při škodách?

 

Rakovina, a infarkt nebo cévní mozková příhoda jsou tři nejčastěji skloňované příčiny pro těžké následky na našem zdraví. Produkty životního pojištění se budou dále dotvářet, a kromě marketingových pomyslných mašliček budou rovněž reagovat na aktuální potřeby doby a konečných zákazníků. Vidím zde potenciál ve zvyšování počtu pojistných smluv na jednoho člověka, jde o zvyšování propojištěnosti obecně. V ČR jsme stále na tom ve srovnání se západním trhem např. ve výši pojistného na úrovni 30-40 % na hlavu. A nevěřím, že to tak zůstane, statisticky se v budoucnosti musíme dotáhnout, statistika velkých čísel funguje. V produktové nabídce se dle mého názoru nabízí otázky:

 

  • Nedojde k prolnutí připojištění invalidity s připojištěním velmi vážných onemocnění?
  • Nebude spouštěčem pro výplatu pojistného plnění i něco jiného než přiznání invalidity ze strany úřadu?
  • Nebude trend připojištění tělesného poškození úrazem namísto denního odškodného v případě úrazu natolik silný, aby na něj reagovali i ostatní pojišťovny než jen dvě?

 

Pojišťovny deklarují plánované změny v produktech v roce 2023. Kromě obvyklých úprav, jako jsou opravy chyb nebo úprava hranic pro úpis některých druhů připojištění, očekáváme zásadní změny například u pojišťovny UNIQA, která chystá sloučení produktů UNIQA a AXA do jednoho produktu. Kooperativa bude na jaře 2023 omezovat možné změny v produktu „staré flexiny“ a proces Renovace (vše do Flexi2022) bude zahájen i zde. Generali Česká má své neživotní produkty vesměs inovovány, u životního pojištění BelMondo plánují změny během roku 2023 hned dvakrát. Kromě toho budou drobné změny probíhat zřejmě na úrovni dodatečných ujednání ve smlouvách (systém Benefitů pro klienty). Metlife zvažuje na konci roku 2023 spuštění nového produktu, stejně tak ČPP připravuje důležité změny v produktech životního i neživotního pojištění. Komerční pojišťovna proveden drobné úpravy ELÁNU během prvního kvartálu, stejně jako NN ve svém produktu životního pojištění. MAXIMA avizuje změny, jak v neživotním, tak v životním pojištění. Allianz plánuje v roce 2023 zásadní změny v životním pojištění. Ve výčtu nejsou zahrnuty všechny pojišťovny a jejich plány, ale stručně řečeno – změny budou a budou zajímavé. Co se ale mění nejčastěji a nejméně nápadně, je cena.

 

Stejně tak si kladu otázku a neumím na ni odpovědět, jestli se v roce 2023 nenajde jiná pojišťovna než Kooperativa, která si za cenu vyšších nákladů bude chtít stabilizovat kmen a urvat navíc další část trhu?

 

Ceny pojištění rostou kontinuálně s cenami jiných produktů a služeb. Z dlouhodobého hlediska proto považuji za důležité do budoucna oslovovat zákazníky s logickým výpočtem pro návrh pojistných částek a limitů pro zajištění rizik zdraví, života, majetku, odpovědnosti a finančních ztrát. A to nejen pro retailové zákazníky, ale i pro podnikatele. Jednoduchá kalkulačka, kde bude výstupem konkrétní návrh s vysvětlením, které my poradci doplníme ústně a dodáme přidanou hodnotu tak, aby nárůst ceny pojištění byl zákazník ochoten akceptovat. Jedna z věcí bude obhajoba námi navrhovaných plánů na základě analýzy.

 

V roce 2023 bude i ČNB aktuálně vydávat další benchmarky, dovysvětlení zákonů a nové úvahy na téma reálných zjištění na finančním trhu. Produktové řízení, cílové trhy, udržitelnost rozvoje atd.

 

Důraz na serióznost a vyladěné postupy při jednání se zákazníkem vyžadují bezvadnou informovanost finančního poradce, vše musí být vysvětleno a řádně proveden záznam.

 

To, co jsem popsal výše, se neobejde bez technologií.

 

Rychlejší a chytřejší technologie nám budou každodenním pomocníkem při výběru ideálního produktu napříč trhem, a to co nejblíže požadavkům a představám zákazníka. Jako poradce ocením chytré nástroje nejvíce, protože na dveře klepe další zákazník, který také potřebuje poradit. Díky efektivní a bezchybné práci jsou klienti spokojení a přichází znova.

Štítky

Nejčtenější

Související články

zápisky

Pojištění odpovědnosti za škodu jde nahoru

Pojištění / 20. 04. 2021

oči

Chránit data je novou výzvou pro všechny

Pojištění / 14. 08. 2020

ilustrace covid

O pohledávkách aneb co nás COVID učí

Pojištění / 19. 08. 2020