auto

Zelená nebo Bílá?

Bílá je nová zelená. Alespoň to tak platí pro pojištění vozidel. Zelená karta se s platností od 1. července 2020 změní na bílou. Co to přesně znamená?

--- Mojmír Kramný, ředitel společnosti, holver

Od začátku našeho používání sjednavače holveru na pojištění motorových vozidel nabízíme v zaslané smluvní dokumentaci  pro klienta dvě varianty potvrzení o sjednání pojištění odpovědnosti s provozu vozidla, tzv. zelenou kartu – jak na zeleném, tak i na bílém podkladu.

 

Od začátku letních prázdnin už budou pojišťovny podle dohody států Evropského hospodářského prostoru vydávat potvrzení o pojištění na bílém papíře. Původní zelené karty budou platit do vyznačeného data platnosti a po jeho uplynutí již pojišťovna řidiči vystaví kartu bílou. Určitou dobu budou mezi řidiči tedy kolovat obě varianty.

 

Změna barvy vzešla z evropské mezinárodní dohody. Jedná se o další možnost, nikoli povinnost. Některé země si ponechávají zelenou barvu karty, některé přechází na bílou, ale všechny státy respektují, že od července budou motoristé po Evropě prokazovat pojištění bílou i zelenou verzí karty.

 

Jak budeme kartě tedy říkat?

V České republice zatím název „zelená karta“ zůstává nezměněný, je tak uváděn i ve znění zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jakmile to bude možné, název se v zákoně změní. Na jakou variantu to bude, zatím není rozhodnuto.

 

Čeká nás digitalizace?

Výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek uvedl na webových stránkách kanceláře:

„Rozhodnutá mezinárodní změna, kterou jsme dlouhodobě aktivně podporovali, je vítaným zjednodušením zavedeného systému. Do budoucna tento systém směřuje k digitalizaci či úplnému zrušení zelených karet, naším cílem je situace, kdy řidiči nebudou muset vozit vůbec tištěný dokument a policista si při kontrole najde potřebné údaje v digitální databázi.“

Štítky

Související články

prasátko

holver rozšiřuje portfolio služeb svých poradců, obnovuje spolupráci s pojišťovnou DAS

Pojištění / 14. 01. 2021

razítko

holver přichází s horkou novinkou. Poradcům nyní potvrdí vinkulaci pojistného plnění na centrále.

Pojištění Úvěry / 15. 04. 2021

zápisky

Pojištění odpovědnosti za škodu jde nahoru

Pojištění / 20. 04. 2021