podání rukou

Atradius a pojištění pohledávek

Společnost holver zařadila do svého portfolia nově produkt pojištění úvěru, který je častěji mezi poradci známý jako pojištění pohledávek. Proč tento produkt, jak s ním pracovat a kde je jeho výhoda pro poradce a jejich klienty?

--- Daniel Bechný, podpora pro pojištění - podnikatelé, holver

Prostředí světové ekonomiky dnes

Zpomalení ekonomiky způsobuje nárůst objemu B2B faktur po splatnosti a nárůst insolvenčních řízení. Důvodem jsou především dopady pandemie Covid-19 na světovou i domácí ekonomiku. Tempo růstu insolvencí zatím brzdí různá vládní opatření jako např. omezení lhůt či limitů pro podání insolvenčního návrhu, mimořádná moratoria chránící dlužníky, dočasné omezení možnosti věřitelů vynutit úpadek apod. S tím, jak budou programy podpory postupně končit, pravděpodobně růst počtu podání zaznamená silnou dynamiku.

 

Podniky v České republice letos evidovaly průměrný meziroční nárůst celkové hodnoty B2B faktur po splatnosti o 63 %. Poté, co virus uvedl většinu světa do kómatu, se změnil poměr prodejů na úvěr. Zatímco před začátkem pandemie se v 80 % případů B2B prodeje jednalo o prodej na úvěr (fakturu s odloženou splatností), nyní klesl tento poměr na asi 50 %.

 

Proč Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Na globálním trhu má 27% podíl. Působí v 54 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3 700 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 240 milionech firem. Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti z Prahy řídí strategické projekty pro celý region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente – jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů.

 

Co může Atradius svým zákazníkům nabídnout

Pojištění pohledávek je pojistný produkt, který je primárně založen na řízení kreditního rizika, nebo-li na kombinaci schopnosti dodavatele poskytnout svému odběrateli zboží na úvěr (čti na fakturu) a podloženém očekávání, že odběratel svému dodavateli uhradí svůj závazek (čti fakturu) v plné výši a v době dohodnuté splatnosti. Pokud odběratel neuhradí svůj závazek v době splatnosti, dostává se dodavatel do problémů. Pojištění pohledávek je účinným nástrojem jak rizikům platební nevůle a platební neschopnosti předcházet.

 

Sjednání pojištění předchází zkoumání pojišťovny a zjišťování podstatných informací pro rozhodnutí, za jakých podmínek a zda vůbec riziko pojistí. V případě pojištění pohledávek je to seznam vybraných důležitých odběratelů klienta, informace o jejich platebních lhůtách, četnosti dodávek, průměrném otevřeném saldu pohledávek. Tyto informace dají pojišťovně náhled na vzájemnou obchodní bilanci a její průběh.

 

Pojišťovna provede prověření vybraných odběratelů ve svých celosvětových databázích. Jsou to vlastní informace pojišťovny, popřípadě data dodaná renomovanými společnostmi, které se zabývají sběrem a analýzami dostupných informací o komerčních subjektech. Výsledkem je rozhodnutí pojišťovny, zda jsou odběratelé na požadovanou částku pojistitelní či nikoliv.

 

Klient (rozuměj dodavatel a budoucí pojištěný a pojistník v jednom) je s výsledkem prověření bonity svých odběratelů seznámen. Pojišťovna nabídne klientovi podmínky pojištění, kdy mezi nejdůležitější patří schválené limity plnění pro jednotlivé odběratele, případně celkový limit plnění z pojistné smlouvy během roku, klientova spoluúčast na případných škodách a cena pojištění.

 

Nad to pojišťovna poskytuje svým klientům přístup do systému Atrium, kde klient sám pracuje s nastavenými úvěrovými limity u jednotlivých odběratelů, může žádat o přidělení nových limitů či schválení pojištných limitů nových odběratelů. Každý klient má k dispozici zkušeného Správce pojistné smlouvy pro podporu a pomoc v otázkách odběratelských limitů a pojistné smlouvy. Pojišťovna trvale monitoruje odběratele zahrnuté do pojištění a v případě změny situace, kdy některý z odběratelů již nemůže být dále zahrnut do pojištění, zašle klientům varování, kde je upozorní na možná rizika v obchodování s tímto odběratelem. Vymáhání pohledávek zahrnutých do pojištění je v ceně pojistného. Pojišťovna umožňuje i vymáhání pohledávek, které do pojištění zahrnuty nejsou.

 

U pojištění pohledávek je důležité zmínit ještě další informace. Za pojistnou příčinu pro vznik škodné události pojišťovna považuje platební nevůli odběratele nebo jeho platební neschopnost. Pojištěné pohledávky mohou být na území celého světa, jejich krytí zahrnuje rovněž DPH. Pojištění lze rozšířit i o politické a teritoriální riziko, pojištění závazných smluv, výrobních rizik, zálohové platby atd.

 

Pro menší a střední společnosti s ročním obratem do 100 000 000 Kč je určeno pojištění pohledávek Modula First, které kryje odběratele ve státech EU, Norska s Švýcarska.  Nejčastější využití tohoto produktu je u menších společností s požadavkem na jednoduchou službu a maximální krytí do
5 000 000 Kč.

 

Cena pojištění u individuálních nabídek, které jsou využívány nejčastěji, se pohybuje v úrovni desetin procenta z pojišťovaného obratu. V případě Modula First je cena pojištění pevná a např. v případě maximálního plnění 2 500 000 Kč je roční pojistné 113 000 Kč.

 

Resumé

Pro dodavatele (čti pojistníka a pojištěného v jednom) je výhoda pojištění pohledávek zjevná. Pojištěním kryje 85 – 90 % neuhrazených pohledávek, má k dispozici nástroje na prověřování finanční situace a úvěruschopnosti svých odběratelů a může aktivní řídit svá kreditní rizika. V pojišťovně získává fundovaného partnera pro případné inkaso pohledávek, jejich vymáhání a poradce pro případy uzavírání obchodních smluv s novými odběrateli. Cena pojištění za výše uvedené služby je více než akceptovatelná, zvlášť uvážíme-li, že jeden nebo dva neplatící odběratelé mohou zhatit celou mnohaletou snahu o vybudování prosperující společnosti. Pojištění pohledávek společně s aktivním řízením kreditního rizika je velmi účinným zajišťovacím nástrojem.

 

Štítky

Související články

zápisky

Pojištění odpovědnosti za škodu jde nahoru

Pojištění / 20. 04. 2021

ilustrace covid

O pohledávkách aneb co nás COVID učí

Pojištění / 19. 08. 2020

domy

rEVOLUCE MŮJ MAJETEK- online školení pro finanční profesionály od Generali Česká pojišťovna

fintech Pojištění / 07. 12. 2020