ilustrace covid

O pohledávkách aneb co nás COVID učí

V souvislosti s COVIDem se objevuje v médiích nekonečná řada článků, názorů, polemik, doporučení a jiných druhů informací. COVID je všude a povídá se, že ještě dlouho bude. V ekonomickém prostředí je tím ovlivněn podnikatelský život všech účastníků, ať už přímo, nebo alespoň dávkou nejistoty. Zejména v situaci, kdy jeden ekonomický subjekt poskytne druhému dodávku zboží nebo služby a očekává za to úhradu faktury. Jak se k tomuto tématu vyjadřují odborníci?

--- Daniel Bechný, podpora pro pojištění - podnikatelé, holver

Vlády se snaží určitými programy nahradit podnikatelům ztráty a zaměstnancům umožňují být doma za mzdu, která je stejná nebo se jí blíží, jako by bývali pracovali obvyklým způsobem. Navzdory tomu, že netvoří hodnoty. Ekonomové chtějí, aby byla poptávka po spotřebním zboží zachována. Spotřeba je podle některých z nich základem fungování ekonomiky.

 

Obecně se ale názory shodují v tom, že firmy budou „padat“, tzn. neustojí finanční propad v příjmech a nebudou schopni žít v nejistotě a dále sanovat své podnikání z předchozích zisků. Nejistota a opatrnost trvají příliš dlouho. Někteří podnikatelé to vzdají sami, někteří vydrží až do konce a v přesvědčení, že to ustojí.

 

Z globálního hlediska mají velmi dobrý přehled o dění v oblasti pohledávek pojišťovny, které se na tento byznys soustředí a staví jej na kvalitních informacích a datech. Všechny pojišťovny hlásí od jara 2020 výrazný nárůst poptávek ze strany malých a středních firem na krytí rizika neplacení pohledávek ze strany odběratelů. V minulosti to pro ně nebylo zásadní, nynější situace ukazuje, že má svou roli i v jejich podnikatelském světě.

 

Pojišťovny rovněž reagovali na vyhrocenou situaci v oblasti nárůstu hlášení pojistných událostí a preventivně prodloužili lhůtu po splatnosti pohledávek na 60 dní jako mezní čas pro ohlášení pojistné události. Většinou z důvodu platební nevůle; v případě insolvence dlužníka zůstávají lhůty dle původních podmínek pojištění. Prodlužují tak možnost dlužníkům sehnat někde zdroje pro úhradu svých závazků či lépe definovat, jedná-li se o pouze dočasný stav, způsobený globálním zastavením.

 

Kohoutky byly rovněž přitaženy u poskytování limitů plnění za nesplacené pohledávky, jinými slovy tlačí na snížení velikosti úvěrovaných dodávek, tedy otevřených a zatím neuhrazených sald v obchodních transakcích svých zákazníků. Rovněž výrazně zpřísnila posuzování z hlediska teritoriálního a sektorového. Ve výsledku je sjednání pojištění pohledávek dnes komplikovanější a s velkým důrazem na nastavení a dodržení přísného řízení pohledávek u dodavatele (zákazníka pojišťovny).

 

Budoucnost a vize, co bude po COVIDu, a jak s COVIDem žít, predikuje mnoho lidí a narazíme na ně na každém kroku. Velmi pěkně svou vizi shrnula pojišťovna Euler Hermes (Allianz) ve svém dokumentu PREPARE THE AFTER, kde v kostce polemizuje o rizicích globálního světa, nepředvídatelných nebezpečích a narušení rovnoměrné rozmanitosti světa. Ze zajímavých myšlenek podtrhuji otázky neúnosnosti Číny jako dominantního celosvětového dodavatele a rovněž myšlenku, podle které se pojišťovny musí v budoucnosti soustředit nejen analýzu odběratelů, ale i dodavatelů svých klientů.

 

Relokaci dodavatelů z daleké Číny do jiných zemí, teritoriálně bližších odběratelům, považuje rovněž pojišťovna Coface jako jeden z možných dopadů či dokonce příležitostí pro státy, ve svém článku konkrétně CEE, tedy i České republice. Geohospodářsky a politicky bližší partneři mohou tedy přinést i méně rizika do oblasti splácení pohledávek a snadnější prověřování jejich stability po všech relevantních stránkách.

 

Zpět k blízké budoucnosti. Situace byla v polovině roku neutěšená a úvěrové pojišťovny dokonce požádaly oficiálně stát o garance, kdy s ohledem na množství případů měli strach, že by v budoucnu mohli mít problémy s vyplácením škod a především následným vymáháním, protože většina případů by mohla být podložena insolvencí odběratelů. Tedy šance na sanaci vyplaceného plnění minimální.

 

Současnost se překlopí do blízké budoucnosti a potom dále. Budou se dít věci, které nyní odhadujeme a taky věci, které jsme vůbec nepředpokládali. Učme se z nynějších změn a jejich důsledků. Budeme chytřejší a až se přihodí nepředvídatelná situace příště, třeba hned za několik let, budeme schopni sami dedukovat následky, další vývoj a nutnou přípravu k potřebné obraně. Tak hodně štěstí!

Štítky

Související články

domy

rEVOLUCE MŮJ MAJETEK- online školení pro finanční profesionály od Generali Česká pojišťovna

fintech Pojištění / 07. 12. 2020

prasátko

holver rozšiřuje portfolio služeb svých poradců, obnovuje spolupráci s pojišťovnou DAS

Pojištění / 14. 01. 2021

daniel bechny

Daniel Bechný: připravili jsme produktové řešení pro poradce v oblasti pojištění kybernetických rizik

Pojištění / 07. 06. 2021